HeLande Taoistiska Meditationer

Taoister allarede mer som 2000 år siden utforskat människors mulligheter att samla och transformera energin för att läka sig själv och andre, Taoistiska meditationer är de mest naturliga metoder som mänskligheten har. Vi ansluter till jorden och himlen, vi aktiverar och fokuserar energi i våra kroppar med hjälp av vårt sinne och medvetenhet. Det låter enkelt. Låt oss utforska detta...


Först och främst taoistiska meditationer är urgammal självläknings konst för

  • öka energicirkulation i kroppens meridianer och förbättra funktioner i organen,
  • läka känslomässig och mentale obalanser, 
  • öka koncentrations förmåga och tystnar oavbrutna tanker
  • utöka medvetandet och utveckla sig allsidig

Var kväll ska vi praktisera en ny meditation från taoistisk ZY qigong tradition. Det blir meditationer att aktivera olika center och organ funktioner i kroppen som påverka våras hormonell balans, matsmältning, mental och emotionell balans mm .


Om du känner att det är något till dig, du är välkommen till att utforska sin inre världen.


Datum online: 7/12, 14/12, 21/12, 29/12, 5/1

Tid: kl.19-20

Du kan anmäla dig till alla eller enskilda kväller. Pris - 150 kr/kväll (Swish )

Instruktör: Jolita Tølkkø, kontakt på FB messenger eller sms 0731548140, link skickas efter registrering

http://halsoatelje.heymo.se/om-oss

Hemsidan är skapad med