Introduktion- gratis konsultation i maj och juni!

Hälsokontroll och korregiering med bioresonans


Hälsokontroll utförs med frekvensanalys instrument som skickar signaler, lyssnar på resonans i kroppen och registrerar mätvärden av olika organ och närings status( vitaminer, mineraler, aminosyror osv)

Bioresonans är ett unikt system för både hälsokontroll och naturlig Symtomkorrigering.

Programmet tar fram information från kroppens meridianer och akupunkturpunkter, där varje

punkt har sina unika frekvenser.

Detta är en vidareutveckling framtagen från astronautiks.

Frekvenstestning och bioresonans apparat kan testa och göra olika effektiva behandlingar som bygger på resonans principer. Varje organ har en mätbar resonansfrekvens.

Resonans återställer de normala funktionerna utan att dämpa eller aktiverar dem, vilket ger ett mer naturligt sätt för kroppen att läkas.

Här kontrolleras over 700 akupunktur punkter och Bioresonans utstyr hjälper oss att korrigera det som inte fungerar optimalt. Det är som akupunktur utan nålar.


Vid mätning skapas individuella frekvensmoduler utifrån klientens frekvenser med hjälp av

biofeedback. Korrigeringstiden kan variera från två minuter upp till flera timmar.


Kroppen försöker hela tiden att upprätthålla en balans – homeostas. Vid analys med bioresonans apparat kan vi se vilka system som har under- eller överfunktion.


För att vara i balans använder kroppen olika kompensatoriska mekanismer och stödjer ett

dåligt organ. Till exempel:

− Njurarna hjälper en dålig leverfunktion.

− pH-värdet upprätthålls av njurar/lungor. Vid en sur miljö tillverkar njurarna

bikarbonat och som utsöndringsorgan kan njurarna få en stor påfrestning.Programmet läser av om frekvenserna ligger under eller över normalt värde, och behandlar

därefter för att korrigera eventuella avvikelser och hjälper sen till att återställa viktiga funktioner i kroppen.


Det går inte att förbättra mer än en till två meridianer per behandling. Därför kan flera

behandlingar behöva genomföras. Jag använder Monicor bioresonans för testning och korrigering och QRMA frekvens apparat för scanning närings och hälsostatus.


Obs! vid akuta tillstånd där det krävs läkemedelsbehandling är det viktigt att vända sig till en

läkare.


Hemsidan är skapad med